ReadyPlanet.com


ฟ้องที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ไหม ? ฟ้องหย่าภรรยามีชู้


 

    บ้านเกิดหรือทะเบัยนบ้านของภรรยาผมที่่มีชู้อยู่ที่ชัยภูมิ  แต่เขาทำงานที่ฉะเชิงเทราหรืออยู่บ้านเลขทีี ปัจจุบันอยู่ที่ฉะเชิงเทรา เราสามารถฟ้องศาลที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ไหมครับผู้ตั้งกระทู้ นพ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-17 19:24:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2971074)

การฟ้องคดีที่ศาลใดเป็นเรื่องเขตอำนาจศาล ซึ่งมีบัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ซึ่งสามารถฟ้องได้ 2 ศาล คือ 1. ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา 2. มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลใดก็สามารถฟ้องศาลนั้นได้ ได้แก่ เมียคุณมีชู้ที่เขตอำนาจศาลใดก็ฟ้องได้ที่ศาลนั้นอันอาจเป็นศาลที่แตกต่างกับภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของแฟนคุณได้ครับ หรือจะฟ้องที่ฉะเชิงเทรา โดยถือว่าสถานที่ทำการงานเป็นภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลยก็ได้ครับ แต่แนะนำว่า ควรฟ้องตามเขตทะเบียนบ้าน กับ มูลคดีเกิดดีที่สุดครับ

มาตรา 4  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น
(1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่
(2) คำร้องขอ ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล

มาตรา 38  ถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแห่ง ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ 0859604258 วันที่ตอบ 2013-06-24 17:16:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล