ReadyPlanet.com


ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด


ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา และ ค่าทำงานในวันหยุด รวมตลอดถึง ค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุดอย่างไรบ้างผู้ตั้งกระทู้ ลูกจ้าง :: วันที่ลงประกาศ 2012-07-29 15:28:02


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1512254)

ในกรณีที่ ลูกจ้างทำงาน นอกเหนือจากวัน และหรือ เวลาทำงานปกติ ลูกจ้าง มีสิทธิได้รับ ค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากปกติ เรียกว่า ค่าล่วงเวลา และ ค่าทำงานในงานหยุด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ให้นายจ้างจ่ายให้ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ครึ่ง ( 1 ½ ) ของอัตราค่าจ้างปกติ

ค่าทำงานในวันหยุด มี 2 อัตรา โดยแยกตามประเภทสิทธิของลูกจ้าง คือ
ถ้าลูกจ้าง มีสิทธิได้รับ ค่าจ้าง ในวันหยุด ให้นายจ้าง จ่ายค่าทำงาน ในวันหยุด เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างปกติ  ถ้าลูกจ้าง ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง ในวันหยุด ให้นายจ้าง จ่ายค่าทำงาน ในวันหยุด เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า  2 เท่า ของอัตรา ค่าจ้างปกติ

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายให้ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ

อนึ่ง ลูกจ้าง บางประเภท ถูกจำกัดสิทธิในการได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด ได้แก่ลูกจ้างที่มีลักษณะงานเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง กล่าวคือ มีอำนาจให้คุณให้โทษ แก่ลูกจ้างได้ ลูกจ้าง ประเภทนี้ ไม่มีสิทธิได้รับทั้ง ค่าล่วงเวลา และ ค่าทำงาน ในวันหยุด
 

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2012-07-29 15:30:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล