ReadyPlanet.com


ที่ดินที่เช่าอยู่ ถูกยึดขายทอดตลาด ผู้เช่าควรทำอย่างไร


เช่าได้ทำสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี (ไม่ได้ทำที่กรมที่ดิน) กับเจ้าของที่โดยไม่ทราบว่าทรัพย์อยู่ระหว่างเป็นคดีความ  เพราะผู้ให้เช่าปกปิดเรื่องปัญหาที่ดินที่ให้เช่าไม่ให้ผู้เช่าทราบว่าที่ดินนี้จดจำนองและเป็นคดีความอยู่ โดยทำสัญญาเช่าไว้เมื่อ สิงหาคม 2555

แต่เมื่อ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีหมายศาล พร้อมประกาศขายที่ดินที่เช่าอยู่ทอดตลาด โดยเริ่มประมูลในวันที่ 21 พฤศจิกายน และผู้เช่าได้ติดต่อเจ้าของที่แต่ไม่ได้รับคำตอบ

ถ้าที่ดินถูกขายทอดตลาด ผู้เช่าควรทำเช่นไร

1. ต้องแจ้งแก่กรมบังคับคดีหรือไม่ว่าที่ดินมีสัญญาเช่าอยู่ 3 ปี

2. ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ณ.ตอนนี้ให้แก่ใคร และผู้เช่าเอง
ได้ วางเงิน 400,000 และมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือนให้เจ้าของที่ดินเดิม สามารถนำมาเป็นค่าเช่าในระยะเวลาที่ประมูลได้หรือไม่ จะผิดสัญญาเช่าหรือไม่

3. เมื่อมีการขายทอดตลาดที่ดินได้ ผู้เช่าจะยังมีสิทธิในสัญญาที่เหลืออยู่หรือไม่ เพราะผู้เช่าได้ลงทุนเงินประมาณ 2 ล้านบาท ในอาคารและที่ดินที่เช่าอยู่ผู้ตั้งกระทู้ นิด :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-21 09:38:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2999353)

1. ต้องแจ้งแก่กรมบังคับคดีหรือไม่ว่าที่ดินมีสัญญาเช่าอยู่ 3 ปี

ตอบ - ควรแจ้งให้ทราบถึงสิทธิตามสัญญาเช่าของผู้เช่ามีอยู่อย่างไร หากสัญญาเช่าได้ทำก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ก็ผูกพันผู้ซื้อทรัพย์ครับ

 

2. ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ณ.ตอนนี้ให้แก่ใคร และผู้เช่าเองได้ วางเงิน 400,000 และมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือนให้เจ้าของที่ดินเดิม สามารถนำมาเป็นค่าเช่าในระยะเวลาที่ประมูลได้หรือไม่ จะผิดสัญญาเช่าหรือไม่

ตอบ - น่าจะบอกเลิกสัญญาเรียกเงินค่ามัดจำคืน หากไม่ได้ก็ให้หักค่ามัดจำเป็นค่าเช่าเพื่อบรรเทาความเสียหายได้ระดับหนึ่ง ปัญหาคือถ้าเจ้าของใหม่เขารับโอนมาแล้วเขาก็มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากคุณได้โดยผูกพันสัญญาเช่าจนครบระยะเวลา ส่วนค่ามัดจำคงต้องไปฟ้องร้องเรียกคืนจากผู้ให้เช่าเดิมครับ

 

3. เมื่อมีการขายทอดตลาดที่ดินได้ ผู้เช่าจะยังมีสิทธิในสัญญาที่เหลืออยู่หรือไม่ เพราะผู้เช่าได้ลงทุนเงินประมาณ 2 ล้านบาท ในอาคารและที่ดินที่เช่าอยู่

ตอบ - ยังมีสิทธิตามสัญญาเช่าครับจนครบระยะเวลาครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2014-04-08 09:23:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล