ReadyPlanet.com


ต้องการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรจากบิดา เป็นของมารดา ได้หรือไม่?


คำถาม// ดิฉันหย่ากับสามีเมื่อหย่ากันเมื่อต้นปี สามีเก่าได้สิทธิดูแลบุตรเพียงผู้เดียวทั้ง2คน เพราะเราตกลงกันได้ แล้วตอนนั้นดิฉันยังไม่มีบ้าน และยังหางานทำไม่ได้ จึงต้องจำใจยินยอมให้เขา มีสิทธิดูแลลูก ตอนนี้ดิฉันมีกำลังที่จะดูเเลลูกได้เเล้ว และก็ทราบมาว่าสามีเก่าติดการพนัน ดื่มเหล้า มีผู้หญิงอื่นๆมารวมด้วย ช่วงหลังๆ ลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป พูดจาหยาบคาย พูดกูมึงกับทุกคน เพราะต้องอยู่กับเพื่อนๆของสามีเก่าที่มาเล่นการพนันกันทุกวัน โรงเรียนก็ไม่ได้ไป ดิฉันต้องการเอาลูกมาดูแลเอง เพราะถ้าอยู่กับสามีเก่าก็คงจะไม่ได้เรียนหนังสือแน่ๆ เราหา รร.เอกชนที่ดีๆให้เขา ความจริงมีอื่นๆอีกมาก จึงอยากทราบว่าเรามีสิทธิจะฟ้องเอาลูกกลับมาดูแลเองได้ไหมผู้ตั้งกระทู้ เมษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-17 21:45:53


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2969222)

คำตอบ//
กรณีของคุณเป็นการหย่าโดยความยินยอม และคุณได้ตกลงกันว่า ให้สามีเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร แต่ต่อมาสามีคุณมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความประพฤติ เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา จึงเป็นการประพฤติตนไม่สมควร อันเป็นพฤติการณ์ภายหลังได้ตกลงกันให้สามีเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร กรณีกฎหมายถือว่าภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรได้ โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญ อนึ่งการที่สามีไม่จัดให้บุตรไปโรงเรียนตามวัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ คุณในฐานะญาติฟ้องขอให้ศาลถอนอำนาจปกครองของสามีที่มีต่อบุตรได้ครับ

มาตรา 1520 ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีหรือภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

มาตรา 1521 ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามมาตรา 1520 ประพฤติตนไม่สมควร หรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองโดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญ

มาตรา 1582 ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอ ให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ 0859604258 วันที่ตอบ 2013-06-17 22:14:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล