ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ตั๋วเงินและเช็คลายมือชื่อ


จำเลยที่ 2 ออกเช็คโจทก์ย่อมฟ้องในฐานะส่วนตัวโดยลำพังได้
มูลหนี้เงินกู้ตามเช็คตกเป็นโมฆะไม่สามารถบังคับได้
ผู้ทรงเช็คโดยชอบไม่มีส่วนรู้เห็นในการแก้ไขเช็ค
ลงลายมือชื่อในเช็คโดยไม่มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค
หน้า 1/1
1
[Go to top]