ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ทนายความโทร0859604258

   -ปรึกษากฎหมาย นายลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ

     โทร.085-9604258

   -ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์   

   (1) @leenont 

   (2) @peesirilaw  

   (3) 0859604258 เพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์

  -Line Official Account : เพิ่มเพื่อน QR CODE

  บริการของเรา

  สำนักงานพีศิริ ทนายความ

  เลขที่ 34/159 หมู่ที่ 8 ซอยบางมดแลนด์แยก 13 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  แผนที่การเดินทาง

 -จัดหาทนายความยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกฟ้องให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

  -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ รับดำเนินคดีเกี่ยวกับ ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

  -สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความ รับดำเนินคดี สำหรับบุตรนอกสมรส ยื่นฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร สิทธิเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตร คดีเกี่ยวกับบุตร

  -ทนายความรับฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า  

   -ทนายความที่ให้บริการฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง  ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดิ ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องให้จดทางภาระจำยอม และ ฟ้องบังคับจำนอง

 -ทนายความดำเนินคดีเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ

  -ทนายความลีนนท์ รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

  สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความที่สามารถตอบปัญหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวให้กับทางท่าน ดังต่อไปนี้
 
 1. ทนายความคดีฟ้องหย่า

 2. ทนายความรับทำคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

 3. ทนายความที่รับดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรส ลูกหนี้ร่วม
 
 4. ทนายความรับยื่นคำร้องขอคำสั่งศาลเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองครองแต่เพียงผู้เดียวเพื่อขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศหัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม นำหนังสือมอบอ...2017-11-102301 / 2
dot
กระทู้ปกติเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ำยังไม่มีใครกินเป็นพยายามฆ...2017-11-082124 / 3
dot
กระทู้ปกติประมาทผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหลบหนีไม่ให้ความช่ว...2017-11-031960 / 2
dot
กระทู้ปกติความผิดฐานให้ทรัพย์สินแก่พนักงานสอบสวน2017-10-312067 / 3
dot
กระทู้ปกติขรก.บำนาญ ต้องโทษ2017-10-084406 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องเรียกทรัพย์คืน(โดยที่ไม่มีช่ื่อในโฉดที่ดินได้ไ...2017-09-041822 / 1
dot
กระทู้ปกติที่ดินที่เช่าอยู่ ถูกยึดขายทอดตลาด ผู้เช่าควรทำอ...2013-11-212857 / 1
dot
กระทู้ปกติรบกวนสอบถามเรื่องหนี้ระหว่างสมรสค่ะ2013-11-152707 / 2
dot
กระทู้ปกติเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรและให้เค้ารับรองบุตรได้ไหม...2013-10-192909 / 1
dot
กระทู้ปกติสมรสซ้อน2013-09-072569 / 1
dot
กระทู้ปกติให้ยืมเงิน2013-09-012667 / 1
dot
กระทู้ปกติเจ้ามรดกมีภริยา 2 คน แบ่งมรดกอย่างไร อายุความอย่าง...2013-07-046047 / 1
dot
กระทู้ปกติถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นสินสมรสหรือไม่2013-06-282450 / 1
dot
กระทู้ปกติพรบ.ป่าไม้ ผมได้ทยอยตัดไม้สักในที่ดิน สปก.เก็บไว้ ...2013-06-183604 / 2
dot
กระทู้ปกติต้องการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรจากบิดา เป็น...2013-06-173382 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าภรรยามีชู้ ฟ้องได้ที่ศาลไหน เขตอำนาจศาล2013-06-173186 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ไหม ? ฟ้องหย่าภรรยาม...2013-06-173124 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการทำสัญญาเช่าช่วงโดยมิชอบครับ2013-04-052990 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าคะ2013-03-013109 / 2
dot
กระทู้ปกติคดีร่วมกันลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมหรือรับของโ...2013-01-282681 / 1
dot