ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ทนายความโทร0859604258

เพิ่มเพื่อนไลน์ LINE QR CODE

  บริการของเรา

  สำนักงานพีศิริ ทนายความ

  เลขที่ 34/159 หมู่ที่ 8 ซอยบางมดแลนด์แยก 13 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  แผนที่การเดินทาง

 -จัดหาทนายความยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกฟ้องให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

  -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ รับดำเนินคดีเกี่ยวกับ ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

  -สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความ รับดำเนินคดี สำหรับบุตรนอกสมรส ยื่นฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร สิทธิเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตร คดีเกี่ยวกับบุตร

  -ทนายความรับฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า  

   -ทนายความที่ให้บริการฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง  ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดิ ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องให้จดทางภาระจำยอม และ ฟ้องบังคับจำนอง

 -ทนายความดำเนินคดีเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ

  -ทนายความลีนนท์ รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

  สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความที่สามารถตอบปัญหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวให้กับทางท่าน ดังต่อไปนี้
 
 1. ทนายความคดีฟ้องหย่า

 2. ทนายความรับทำคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

 3. ทนายความที่รับดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรส ลูกหนี้ร่วม
 
 4. ทนายความรับยื่นคำร้องขอคำสั่งศาลเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองครองแต่เพียงผู้เดียวเพื่อขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศหัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม นำหนังสือมอบอ...2017-11-102365 / 2
dot
กระทู้ปกติเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ำยังไม่มีใครกินเป็นพยายามฆ...2017-11-082191 / 3
dot
กระทู้ปกติประมาทผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหลบหนีไม่ให้ความช่ว...2017-11-032055 / 2
dot
กระทู้ปกติความผิดฐานให้ทรัพย์สินแก่พนักงานสอบสวน2017-10-312130 / 3
dot
กระทู้ปกติขรก.บำนาญ ต้องโทษ2017-10-084472 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องเรียกทรัพย์คืน(โดยที่ไม่มีช่ื่อในโฉดที่ดินได้ไ...2017-09-041874 / 1
dot
กระทู้ปกติที่ดินที่เช่าอยู่ ถูกยึดขายทอดตลาด ผู้เช่าควรทำอ...2013-11-212960 / 1
dot
กระทู้ปกติรบกวนสอบถามเรื่องหนี้ระหว่างสมรสค่ะ2013-11-152769 / 2
dot
กระทู้ปกติเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรและให้เค้ารับรองบุตรได้ไหม...2013-10-192979 / 1
dot
กระทู้ปกติสมรสซ้อน2013-09-072629 / 1
dot
กระทู้ปกติให้ยืมเงิน2013-09-012740 / 1
dot
กระทู้ปกติเจ้ามรดกมีภริยา 2 คน แบ่งมรดกอย่างไร อายุความอย่าง...2013-07-046102 / 1
dot
กระทู้ปกติถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นสินสมรสหรือไม่2013-06-282563 / 1
dot
กระทู้ปกติพรบ.ป่าไม้ ผมได้ทยอยตัดไม้สักในที่ดิน สปก.เก็บไว้ ...2013-06-183666 / 2
dot
กระทู้ปกติต้องการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรจากบิดา เป็น...2013-06-173445 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าภรรยามีชู้ ฟ้องได้ที่ศาลไหน เขตอำนาจศาล2013-06-173253 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ไหม ? ฟ้องหย่าภรรยาม...2013-06-173192 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการทำสัญญาเช่าช่วงโดยมิชอบครับ2013-04-053053 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าคะ2013-03-013173 / 2
dot
กระทู้ปกติคดีร่วมกันลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมหรือรับของโ...2013-01-282837 / 1
dot