ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ทนายความบริษัทสำนักงานพีศิริ ทนายความ จำกัด  

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ-ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายโทร.  085-9604258  (นายลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ)

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางemail:  leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) leenont หรือ (2) @leenont หรือ (3)  peesirilaw  หรือ (4) @peesirilaw   (5)   @leenont1

-Line Official Account : เพิ่มเพื่อนด้วย  QR CODE

สำนักงานพีศิริ ทนายความ  เลขที่ 34/159 หมู่ที่ 8 ซอยบางมดแลนด์แยก 13 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แผนที่การเดินทาง

บริการของเรา

สำนักงานพีศิริ ทนายความ

ก่อตั้งโดย ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ  เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

-รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภคและคดีอื่นๆ ทุกคดี รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี ข้อตกลง ตลอดจนข้อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ

-จัดหาทนายความยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกฟ้องให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

-สำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

-สำนักงานพีศิริ ทนายความ รับดำเนินคดีเกี่ยวกับ ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากหญิงที่แสดงตนว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

-สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความ รับดำเนินคดี สำหรับบุตรนอกสมรส ยื่นฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร สิทธิเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตร คดีเกี่ยวกับบุตร

- ทนายความรับฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า

-ทนายความฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

-ทนายความที่ให้บริการฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง  ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดิน   ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องให้จดทางภาระจำยอม

-ทนายความดำเนินคดีเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ

-ทนายความลีนนท์ รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

-ทนายความรับบังคับคดี  เช่น เพิกถอนการขายทอดตลาด   ถอนผู้จัดการมรดก

-ติดต่อทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ ได้ที่ สำนักงานพีศิริ ทนายความ โทร.มือถือ 085-9604258

สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความที่สามารถตอบปัญหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวให้กับทางท่าน ดังต่อไปนี้

1. ทนายความคดีฟ้องหย่า
การหย่า
1. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของผู้ที่เป็นสามี และภริยา
2. การจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษาของศาล

2. ทนายความรับทำคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
บิดา มารดา มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีการหย่าเกิดขึ้นคู่หย่าจะต้องตกลงกันว่าฝ่ายใจจะเป็นผู้ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใด หากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้ศาลชี้ขาด

3. ทนายความที่รับดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรส
เมื่อตกลงที่หย่ากันแล้วแต่ตกลงกันเรื่องทรัพย์สินไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องพึ่งบารมีศาลให้ชี้ขาดว่า ทรัพย์สินใดคู่หย่าควรได้เป็นจำนวนเท่าใด ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินใดเป็นสินสมรส
 
4. ทนายความรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง
ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้
 
5. ทนายความรับดำเนินคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน
เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย
สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้

 หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม นำหนังสือมอบอ...2017-11-102080 / 2
dot
กระทู้ปกติเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ำยังไม่มีใครกินเป็นพยายามฆ...2017-11-081868 / 3
dot
กระทู้ปกติประมาทผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหลบหนีไม่ให้ความช่ว...2017-11-031728 / 2
dot
กระทู้ปกติความผิดฐานให้ทรัพย์สินแก่พนักงานสอบสวน2017-10-311837 / 3
dot
กระทู้ปกติขรก.บำนาญ ต้องโทษ2017-10-084117 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องเรียกทรัพย์คืน(โดยที่ไม่มีช่ื่อในโฉดที่ดินได้ไ...2017-09-041628 / 1
dot
กระทู้ปกติที่ดินที่เช่าอยู่ ถูกยึดขายทอดตลาด ผู้เช่าควรทำอ...2013-11-212618 / 1
dot
กระทู้ปกติรบกวนสอบถามเรื่องหนี้ระหว่างสมรสค่ะ2013-11-152464 / 2
dot
กระทู้ปกติเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรและให้เค้ารับรองบุตรได้ไหม...2013-10-192672 / 1
dot
กระทู้ปกติสมรสซ้อน2013-09-072346 / 1
dot
กระทู้ปกติให้ยืมเงิน2013-09-012422 / 1
dot
กระทู้ปกติเจ้ามรดกมีภริยา 2 คน แบ่งมรดกอย่างไร อายุความอย่าง...2013-07-045812 / 1
dot
กระทู้ปกติถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นสินสมรสหรือไม่2013-06-282229 / 1
dot
กระทู้ปกติพรบ.ป่าไม้ ผมได้ทยอยตัดไม้สักในที่ดิน สปก.เก็บไว้ ...2013-06-183342 / 2
dot
กระทู้ปกติต้องการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรจากบิดา เป็น...2013-06-173166 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าภรรยามีชู้ ฟ้องได้ที่ศาลไหน เขตอำนาจศาล2013-06-172956 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ไหม ? ฟ้องหย่าภรรยาม...2013-06-172873 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการทำสัญญาเช่าช่วงโดยมิชอบครับ2013-04-052764 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าคะ2013-03-012886 / 2
dot
กระทู้ปกติคดีร่วมกันลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมหรือรับของโ...2013-01-282457 / 1
dot